Cine suntem

Societatea S.C. IGNA CONSTRUCT S.R.L.  a fost înființată în anul 1992, având ca obiect de activitate “Construcții de clădiri și lucrări de geniu”. De la înființare si până in prezent firma a ajuns la un număr de 60 angajați, cu lucrări executate de peste 15.000.000 EUR in România, Ungaria, Slovacia si Germania.

Viziunea Igna Construct: Livrăm soluții performante, de calitate superioara executate in cel mai scurt timp posibil. Nu facem nici un compromis asupra calității lucrărilor executate.

Principalele domenii de activitate ale firmei sunt lucrările de construcții civile, industriale si instalații precum: Instalații HVAC, Instalații Sanitare si  Stingere Incendiu, Instalații Electrice, Instalații Curenți Slabi.

Compania deține o baza logistica şi tehnică proprie compusă din birouri, garaje, depozite şi atelier propriu. Astfel, activitatea de execuție se va desfășura mai puțin pe șantier. Confecțiile metalice sau alte prefabricate vor fi executate în atelier, cu un control mult mai riguros şi în condiții care sa ofere o calitate sporită, fiind apoi asamblate foarte rapid şi calitativ pe șantier.

Personalul firmei – ingineri, tehnicieni, operatori şi muncitori calificați – participă în permanența la cursuri de instruire şi pregătire pe diferite specializări. Acest lucru este pus în evidență de certificatele şi atestatele obținute până acum. Totodată, echipamentele și tehnologiile folosite de acest personal sunt de ultimă generație.

Pe lângă execuție si proiectare, Igna Construct oferă servicii de antrepriză generală pentru orice tip de lucrare.

Cine suntem

În anul 2015, s-a înființat S.C. IGNA CONSTRUCT – Filiala București S.R.L. ce are ca domeniu de activitate execuția proiectelor de instalații pentru construcții și furnizarea serviciilor aferente acestora.

Activitatea organizației este în plină dezvoltare având în vedere competența şi cunoștințele personalului și relațiile de piață în domeniul construcțiilor.

Infrastructura organizației este compatibila cu necesitățile tot mai crescute ale clienților și partenerilor de afaceri.

IGNA CONSTRUCT FILIALA BUCUREŞTI, a ajuns in prezent la o echipă de 110 oameni (TESA – 30 persoane, INSTALATORI – 50 persoane, ELECTRICIENI – 30 persoane), structurată pe departamente cu o organigramă bine definită, certificată/autorizată ISO 9001, ISO 14001, ANRE – lucrări de joasă tensiune, IGSU – limitare și stingere incendiu și în curs de autorizare IGSU – lucrări de desfumare, ISCIR – instalare, montare şi întreținere cazane de apa caldă cu puteri între 400 KW – 5000 KW.

Resursele umane ale ambelor companii sunt repartizate astfel:

Departament Executiv:

  • 1. Serviciu ofertare instalații – 5 ingineri
  • 2. Serviciu de ofertare construcții – 1 inginer
  • 3. Proiecte de instalații – 20 ingineri, 6 maiștri, 50 instalatori, 30 electricieni, 9 sudori
  • 4. Proiecte de construcții – 4 ingineri, 3 maiștri, 20 dulgheri/fierari, 8 lăcătuși
  • 5. Serviciu achiziții – 4 persoane, 7 șoferi
  • 6. Serviciu mecanizare – 1 inginer, 8 deservenți
  • 7. Responsabili calitate – 2 ingineri

Compartiment Marketing / Compartiment Comercial: 1 economist

Compartiment Economic: 5 economiști, 4 gestionari

Responsabili SSM: 3 ingineri