CERTIFICARI

Certificare Sudură TUV

H/S 12 0387, EN 287-1, Diametru 88,9mm emisă de TUV Rheinland InterCert Kft.

Viziteaza pagina

Certificare Sudură TUV

H/S 12 0385, EN 287-1, Diametru 21,3mm emisă de TUV Rheinland InterCert Kft.

Viziteaza pagina

Certificat ISO 9001: 2008

număr certificat
8334 SRAC

Viziteaza pagina

Certificat SR EN ISO 14001 : 2005

număr certificat
3423 SRAC

Viziteaza pagina

Certificat OHSAS 18001

H/S 12 0387, EN 287-1, Diametru 88,9mm emisă de TUV Rheinland InterCert Kft.

Viziteaza pagina

Certificat de aplicator autorizat

Nr 474
Membrane PVC si PFO
pentru ACOPERIŞURI

Viziteaza pagina

Autorizatii

AUTORIZATII IGNA CONSTRUCT (ORADEA)

Autorizație pentru << Verificarea, întreținerea și repararea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră >> eliberată de Ministerul Administrației și Internelor – Inspectoratul general pentru situații de urgență, Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă

Autorizație nr. 1907 din 28 septembrie 2009 pt. << Executare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră >> eliberată de Ministerul Administrației și Internelor – Inspectoratul general pentru situații de urgență, Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă

Autorizație nr. 1906 din 28 septembrie 2009 pt. << Proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor >> eliberată de Ministerul Administrației și Internelor – Inspectoratul general pentru situații de urgență, Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă

Autorizație destinată execuției sistemelor de distribuție a gazelor naturale tip EDS – nr autorizație 8624 – ANRE

Autorizație destinată execuției, verificării și reviziei instalațiilor de utilizare a gazelor naturale care funcționează in regim de presiune mai mică sau egală cu 6 bar, tip EDI – nr autorizație 8625 – ANRE

Aviz pentru exercitarea activității de montare a mijloacelor de măsurare – autorizație nr CJ-07-024-07 – BRML

Autorizație de montator de echipamente utilizatoare de combustibil gazos conform PT A1 – 2003 – din colecția ISCIR – IT

Autorizație de montator de echipamente de încălzire, altele decât cele cu gaz, conform PT C9 – 2003 – din colecția ISCIR – IT

Autorizare pentru montarea, instalarea, exploatarea, repararea și verificarea conductelor de abur și de apă fierbinte sub presiune, conform P.T. C10/1-2003

Autorizare pentru montarea și instalarea instalațiilor de alimentare cu G.P.L.

Autorizație pentru reparație recipiente metalice stabile sub presiune: Vmax=100.000 L, Pmax=16 bar, Tmin= – 400 C si Tmax= 4500 C – de la ISCIR – IT.

 

SANITARE – LIMITARE ŞI STINGERE INCENDIU

i.    Autorizație pentru << Verificarea, întreținerea și repararea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră >> eliberată de Ministerul Administrației și Internelor – Inspectoratul general pentru situații de urgență, Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă

ii.    Autorizație nr. 1907 din 28 septembrie 2009 pt. << Executare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră >> eliberată de Ministerul Administrației și Internelor – Inspectoratul general pentru situații de urgență, Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă

iii.    Autorizație nr. 1906 din 28 septembrie 2009 pt. << Proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor >> eliberată de Ministerul Administrației și Internelor – Inspectoratul general pentru situații de urgență, Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă

SANITARE – GAZE NATURALE / GPL

iv.    Autorizație destinată execuției sistemelor de distribuție a gazelor naturale tip EDS – nr autorizație 8624 – ANRE

v.    Autorizație destinată execuției, verificării și reviziei instalațiilor de utilizare a gazelor naturale care funcționează in regim de presiune mai mică sau egală cu 6 bar, tip EDI – nr autorizație 8625 – ANRE

vi.    Aviz pentru exercitarea activității de montare a mijloacelor de măsurare – autorizație nr CJ-07-024-07 – BRML

vii.    Autorizare pentru montarea și instalarea instalațiilor de alimentare cu G.P.L.

 

 

TERMICE

ix.    Autorizație de montator de echipamente utilizatoare de combustibil gazos conform PT A1 – 2003 – din colecția ISCIR – IT

x.    Autorizație de montator de echipamente de încălzire, altele decât cele cu gaz, conform PT C9 – 2003 – din colecția ISCIR – IT

xi.    Autorizare pentru montarea, instalarea, exploatarea, repararea și verificarea conductelor de abur și de apă fierbinte sub presiune, conform P.T. C10/1-2003

xii.    Autorizație pentru reparație recipiente metalice stabile sub presiune: Vmax=100.000 L, Pmax=16 bar,                 Tmin= -400 C si Tmax= 4500 C – de la ISCIR – IT.

 

AUTORIZATII IGNA CONSTRUCT FILIALA BUCURESTI

SANITARE – STINGERE INCENDIU

Autorizație A/6277/05.09.2016 pentru instalare şi întreținere a sistemelor şi instalațiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, eliberat MAI – IGSU

ELECTRICE – JOASĂ TENSIUNE

Atestat nr 12033 / 11-07-2016 de tip A1 pentru încercări de echipamente şi instalații electrice de joasa tensiune si de tip Be pentru executare de instalații electrice exterioare / interioare pentru incinte / construcții civile si industriale, branșamente aeriene şi subterane, la tensiuni nominale 0,4 kV, eliberat de ANRE, valabil până la 11.07.2021

CERTIFICARI

SR EN ISO 9001:2008, certificat nr 10613

SR EN ISO 14001:2005, certificat nr 4879